สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564