O.6 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานภายใน สน.บางพลัด ประจำปีงบประมาณ 2566

เดือน พฤษภาคม 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์ โครงการทดลองเดินรถ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดชัด )

สน.บางพลัด ประชาสัมพันธ์ โครงการทดลองเดินรถ เพื่อบรรเทาจุดฝืดแก้ไขปัญหาการจราจรติดชัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 (งานจราจร ทำบุญเลี้ยงพระ ณ แยกบางพลัด )

งานจราจร สน.บางพลัด ดำเนินการร่วมกันประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ แยก บางพลัด

เดือน เมษายน 2566

วันที่ 7 เมษายน 2566 ( โครงการดำเนินชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด )

สน.บางพลัด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2566 ( สน.บางพลัด รวบคาเสาจับผู้ลักสายเคเบิ้ล)

สน.บางพลัด “รวบคาเสาเหมา เหมายกต้น รวบ 2 โจ๋ลักตัดสายเคเบิ้ล ยามรุ่งสา พบมีคดีติดตัว”

เดือน มีนาคม 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ( สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชนวันฉัตรแก้วจงกลณี)

สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี จรัญฯ 94 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ( สน.บางพลัด รับมอบรางวัลจาก ผบก.น.7 ให้กับข้าราชการตำรวจ สน.บางพลัด ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ )

ผบก.น.7 เป็นประธาน มอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจ สน.บางพลัด ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ( เดินหน้า Clinic Police ITA )

ป.ป.ช. เดินหน้า …..จัด Clinic Police ITA 2023 (กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1)

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ( สน.บางพลัดเข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น เพือเพิ่มพืนที่สีเขียว )

สน.บางพลัด เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่น

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( สน.บางพลัด จับโจรขโมยของในรถลูกค้า )

“จับแล้ว โจรขโมยของในรถลูกค้า” แท้จริงเป็น รปภ. ประจำศูนย์รถ สน.บางพลัด ติดตามจับกุม พร้อมนำส่งทรัพย์สินคืนผู้เสียหายได้สำเร็จ

วันที่ 12 มีนาคม 2566 ( สน.บางพลัด รวบหนุ่มลักทรัพย์ร้านกาแฟดัง )

สน.บางพลัด รวบหนุ่มลักทรัพย์ร้านกาแฟดัง ก่อนงัดลิ้นชักเอาเงินสด พร้อมฉกกล่องค่าทิปพนักงานไป

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ( สน.บางพลัด ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาจราจร )

สน.บางพลัด ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาจราจร

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ( สน.บางพลัด รวบโจ๋มือยิง )

สน.บางพลัด รวบโจ๋มือยิง ตำรวจไม่รอช้า ตามจับได้ไม่ทันข้ามวัน

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ( สน.บางพลัด มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร )

สน.บางพลัด มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ( สน.บางพลัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว )

สน.บางพลัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ( สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชนดวงดี จรัญฯ 79 )

สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชนดวงดี จรัญ 79ฯ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ( สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดเพลง )

สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดเพลง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ( โครงการเสาธง 5 นาที )

สน.บางพลัด โครงการเสาธง 5 นาที

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (สน.บางพลัด มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

สน.บางพลัด มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ( สายตรวจ สน.บางพลัด ช่วยเหลือประชาชน )

สายตรวจ สน.บางพลัด ช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ( สายตรวจ สน.บางพลัด เก็บโทรศัพท์ประชาชนและส่งนำคืนเจ้าของ)

สายตรวจ สน.บางพลัด เก็บโทรศัพท์ประชาชนและส่งนำคืนเจ้าของ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ( สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยชุมชนศาลเจ้าปุงเทากง )

สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยชุมชนศาลเจ้าปุงเทากง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ( สน.บางพลัด จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา)

สน.บางพลัด จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ( สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชนจรัญฯ 72 )

สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชนจรัญฯ 72

เดือน มกราคม 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 ( สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชมสัมพันธ์)

สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชมสัมพันธ์

วันที่ 17 มกราคม 2566 ( สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชมสัมพันธ์)

สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชนสัมพันธ์

วันที่ 10 มกราคม 2566 ( สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชมสัมพันธ์)

สน.บางพลัด ตรวจเยี่ยมชุมชนสัมพันธ์

วันที่ 2 มกราคม 2566 ( สน.บางพลัด ได้จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และเจริญจิต ภาวนา แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา)

สน.บางพลัด ได้จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และเจริญจิต ภาวนา แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

เดือน ธันวาคม 2565
วันที่(22ธันวาคม 2565) เวลา 17.00 น. 

พล.ต.ต.จักรภพ  สุคนธราช ผบก.น.๗
พร้อมด้วย

พ.ต.ท.นิกร คงคาลัย สว.อก.สน.บางพลัด

ข้าราชการตำรวจ สน.บางพลัด ข้าราชการตำรวจสังกัด บก.น.๗ ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บก.น.7

เดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ( ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฏร์บูรณะ )

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฏร์บูรณะ

เดือน ตุลาคม 2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ( สน.บางพลัด ได้ซักซ้อมและแนะนำวิธีเอาตัวรอดให้กับครูและนักเรียน )

สน.บางพลัด ได้ซักซ้อมและแนะนำวิธีเอาตัวรอดให้กับครูและนักเรียน

ข่าวสาร Police ITA 2566

KICK OFF ITA 2566 ( 1 )

KICK OFF ITA 2566 ( 2 )

ป.ป.ช. เดินหน้า …..จัด Clinic Police ITA 2023 (กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1)

     วันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรม Clinic Police ITA 2023 (กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1) โดยมี พล.ต.อ.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และ นายทวิชาติ นิลกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด็นส์ กรุงเทพ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อทบทวนและให้คำปรึกษาการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้   ส่วนเสียภายในการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ขั้นตอนการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ POLICEITA ให้กับผู้แทนสถานีตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1

  สำหรับการดำเนินกิจกรรมฯ ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.และคณะ บรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใน 4 เรื่อง ได้แก่

  1. ทบทวนและให้คำปรึกษา แนวทางการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ซึ่งเป็นแบบวัดที่เก็บจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีประเด็นการวัดการรับรู้ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น ด้านการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน การอำนวยความยุติธรรม การรับคำร้องทุกข์จากประชาชน การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู้กล่าวหาหรือผู้ต้องหา หรือพฤติกรรมในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายเสียเอง นอกจากนี้ยังมีการวัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในด้านอื่น ๆ เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการสืบสวนฯ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ความโปร่งใสในระบบการบริหารกำลังพล การใช้ทรัพย์สินของราชการ ระบบการจัดเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินของกลางในคดีหรือทรัพย์สินสิ่งของจากการรับบริจาค และการป้องกันการทุจริต

  2. ทบทวนและให้คำปรึกษา แนวทางการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ซึ่งเป็นแบบวัดที่เก็บจากผู้มารับบริการและประชาชน มีประเด็นการวัดการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพการให้บริการ การอำนวยความสะดวก การปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้เสียหายและผู้ต้องหา พฤติกรรมการรับสินบน รวมไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ อาทิ การปรับปรุงการให้บริการประชาชนที่ลดอุปสรรค ลดความยุ่งยาก การให้บริการ online การจัดสายตรวจ/ตั้งจุดสกัด การใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV เป็นต้น

   3. ขั้นตอนการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สอดรับกับการบริหารงานตำรวจและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน อาทิ คู่มือการให้บริการประชาชน E–Service แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และสิทธิผู้ต้องหา ฯลฯ เป็นต้น

       4. การให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติ “การใช้งานระบบ POLICEITA” ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับรองรับการประเมิน online ในทุกเครื่องมืออย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเนื้อหาของหัวข้อบรรยายและฝึกปฏิบัติทั้ง 4 เรื่องนั้น นับว่าเป็นประเด็นสำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่การช่วยยกระดับค่าคะแนน ITA ของสถานีตำรวจได้

ข่าวสาร ITA สน.บางพลัด

   สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ได้ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พ.ต.อ.อัครพล  จั่นเพชร ผกก.สน.บางพลัดเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าสายงานทุกสายงาน และข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตรทุกสายงาน เข้าร่วมประชุม 

                    ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ และทำความเข้าใจ  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

การประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัด EIT สน.บางพลัด

สถานีตำรวขจนครบาลบางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวน ผู้มารับบริการ / มาติดต่อ สถานีตำรวจ ร่วมจัดทำ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 2023

สำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของสถานีตำรวจ

  • * คุณภาพการดำเนินงาน *
  • * ประสิทธิภาพการสื่อสาร *
  • * การปรับปรุงระบบงาน *