พื้นที่รับผิดชอบ

ข้อมูลท้องถิ่น

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของ สน.บางพลัด ประมาณ 8.377 ตารางกิโลเมตร

แบ่งออกเป็น 4 แขวง ประกอบด้วย

แขวงบางอ้อ

แขวงบางพลัด

แขวงบางบำหรุ

ประชากรในพื้นที่ ประมาณ 200,000 คน ประชากรแฝง 80,000 คน

สถานที่สำคัญในพื้นที่ สน.บางพลัด

ชุมชน35ชุมชน
สถานที่ราชการ 6แห่ง
ปูชนียสถาน วัด สุเหร่า11แห่ง
โรงพยาบาล3แห่ง
ห้างสรรพสินค้า 3แห่ง
ธนาคาร14แห่ง
ร้านค้าทองและอัญมณี7แห่ง
ตลาด

ท่าเรือ 
5

3
แห่ง

แห่ง
อู่ซ่อมรถ15แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน/แก๊ส15แห่ง
หมู่บ้านจัดสรร2แห่ง
โรงแรม4แห่ง
โรงรับจำนำ3แห่ง
ร้านรับซื้อของเก่า 4แห่ง
แฟลต อพาร์ทเมนท์95แห่ง
วินรถจักรยานยนต์ 24แห่ง
วินรถตู้     2แห่ง
สถานศึกษา18แห่ง
สถานบริการ    2แห่ง
ร้านสะดวกซื้อ 50แห่ง