คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q&A

Q : แจ้งความ ร้องทุกข์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

A :  ต้องเตรียมเอกสาร ประจำตัวได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารซึ่งทางราชการออกให้ หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมาแจ้งความร้องทุกข์

Q : เอกสารไรบ้างที่หายแล้วไม่ต้องแจ้งความ

A : เอกสารที่ไม่ต้องแจ้งหายได้แก่

  • ทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประกันสังคม
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  • ใบขับขี่
  • แผ่นป้ายทะเบียนรถ

Q : เอกหาย หากไม่สะดวกเดินทางมาสถานีตำรวจต้องทำอย่างไร

A ; สามารถแจ้งความออนไลน์ได้ รอรับเอกสารที่บ้านได้เลย

Q : หากต้องการมาเยี่ยมผู้ต้องหาได้ตลอดเวลาหรือไม่

A : สถานีตำรวจได้กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ต้องหาเป็นช่วงเวลาเพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบ เวลาเยี่ยมดังนี้

  • เช้า เวลา 08.00 – 09.00 น.
  • เที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
  • เย็น เวลา 16.00 – 17.00 น.

Q : การแจ้งความ แจ้งแทนกันได้หรือไม่

A : สามารถแจ้งแทนได้แต่ต้องได้รับการมอบอำนาจอย่างถูกต้อง และมีใบมอบอำนาจมาด้วยทุกครั้ง

Q : สามารถติดต่อแจ้งความได้ตลอดเวลาหรือไม่

A : สามารถติดต่อแจ้งความได้ตลอดเวลา เพราะมีร้อยเวรเข้าเวรตลอด 24 ชม.

Q : หากเกิดเหตุนอกพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด สามารถแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลบางพลัดได้หรือไม่

A : สามารถแจ้งความที่สถานีตำรวจบางพลัดได้ แต่อำนาจการสอบสวนของร้อยเวรไม่มี 

Q : หากไม่รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อผู้ใด ได้บ้าง

A : สามารถติดต่อผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัดได้