ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

ข้อมูลผลการดำเนินงานเชิงสถิติด้านคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566